Hydroponics Forums Discussions

Hydroponics Forums Discussions (http://www.hydroponicsonline.com/forums/index.php)
-   Hydroponics (http://www.hydroponicsonline.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   I want to ask a quyestion, thanks (http://www.hydroponicsonline.com/forums/showthread.php?t=4130)

quynhkool 07-28-2018 03:49 AM

I want to ask a quyestion, thanks
 
Khi nói đến những lợi ích và rủi ro của thuốc lá điện tử, các nhà khoa học và những người hút thuốc dường như không đồng ư nhiều. Chúng có phải là thuốc thay thế “lành mạnh” hơn cho thuốc lá truyền thống không? Có thể e-cigs thực sự giúp bạn bỏ thuốc lá? Vaping có gây nghiện không?
>> Có thể bạn quan tâm: thuốc lá điện tử chính hăng
Cho đến nay, nghiên cứu về e-cigs đă giảm trên cả hai mặt của hàng rào. Có vẻ như cứ vài tháng một lần một nghiên cứu xuất hiện mâu thuẫn với người tiền nhiệm của nó.

Trường hợp tại điểm: Trong năm 2016, chúng tôi đă xuất bản một câu chuyện về một nghiên cứu cho thấy rằng những người cho rằng hút thuốc ít hơn 28% so với người hút thuốc không vape.

Bây giờ, hơn một năm sau, một nghiên cứu mới đă xuất hiện - với kết luận ngược lại: Hơn một nửa số người dùng e-cig hàng ngày ở Mỹ đă bỏ hút thuốc lá truyền thống trong năm năm qua, so với chỉ 28% người hút thuốc người lớn chưa bao giờ bị hăm hiếp trước đây, theo một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia được công bố trên tạp chí Hành vi gây nghiện.

Sử dụng dữ liệu từ Khảo sát sức khỏe quốc gia năm 2014 và 2015 (hạn chế mẫu cho những người hút thuốc lá hiện tại và trước đây bỏ thuốc lá vào năm 2010 hoặc muộn hơn), các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc sử dụng thuốc lá hàng ngày thực tế là yếu tố tiên đoán nhất cho việc bỏ hút thuốc. Những người chỉ hăm hiếp đôi khi thực sự ít có khả năng bỏ thuốc lá.
>> Có thể bạn quan tâm: shishadientu vietnam
"Trong khi các câu hỏi liên quan đến hiệu quả của e-cigs cho cai thuốc lá vẫn c̣n, phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng sử dụng e-cig thường xuyên có thể đóng một vai tṛ quan trọng trong ngăn chặn hoặc tái phát pḥng ngừa cho một số người hút thuốc", Daniel Giovenco, tiến sĩ, dẫn đầu tác giả về nghiên cứu và trợ lư giáo sư khoa học xă hội học.

Vào cuối ngày (và sau khi tính toán nhiều yếu tố kiểm soát như mong muốn bỏ thuốc, tŕnh độ học vấn, bảo hiểm y tế và tuổi tác), nghiên cứu cho thấy xác suất ai đó bỏ hút thuốc lá truyền thống cao gấp ba lần nếu họ thường xuyên sử dụng e-thuốc lá, so với không vapers.


Nhưng bất kể bạn sử dụng e-cigs để giúp bạn bỏ thuốc lá hay chỉ tắt thói quen uống nicotine lạnh, th́ đă đến lúc để quăng những điếu thuốc lá đó - những người không hút thuốc có hạnh phúc về thống kê và phong phú hơn. Và nếu đó không phải là động cơ, chúng tôi không biết là ǵ.
Nguồn: thuốc lá điện tử

Stan 08-31-2018 12:34 PM

Quote:

Originally Posted by quynhkool (Post 14064)
Just wondered how you make your city water safe for your hydroponic plants.

Charcoal filter.


All times are GMT -4. The time now is 01:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.